• 03125036369
  • drpinarkocyigit@gmail.com

Category ArchiveFONKSİYONEL TIP

FONKSİYONEL TIP

Modern Tıp, yani genel olarak Üniversiteler, Özel Hastaneler ve Devlet Hastanelerinden aldığımız sağlık hizmetlerinin çoğu olup pek çok hastalıkta hastalığın sonuçlarıyla uğraşırlar ki buda hastalığın kökenine inmelerini göz ardı etmelerine sebep olur. Oysa Fonksiyonel Tıp hastalığı oluşturan sebepleri araştırır ve bunları bildiğimiz modern tıbbı en güzel şekilde yorumlayarak bu kökenden gelen problemleri tedaviyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak modern tıpta şifaya ulaşamamış hastalarımız belirli bir süre sonunda tam bir şifa ile hastalıkları ile vedalaşmaktadırlar.

Fonksiyonel tıp kavramı ABD’ de başlayarak tüm dünyaya yayılan bir yaklaşımdır. Ülkemizde Dr. Mustafa ATASOY öncülüğünü yapmakta olup eğitimlerini de kendisi vermektedir. Hastalık yoktur, hasta vardır ilkesiyle hareket ederek kişiye özel tedaviler düzenleyen bir bütüncül tıp dalıdır diyebiliriz. Hastalar çoğu zaman hastalıklarını göz ardı eder, dayanılmaz olmaya başladığında hastanelere müracaat ederler ve şifayı bulamadıklarında biliyorlarsa ve ya duymuşlarsa çevrelerinin referansı ile artık hastalığın dayanılmaz noktasında bir Fonksiyonel Tıp hekimi ile tanışarak sabretmeleri ve tavsiyelere uymaları halinde şifaya kavuşabilmektedirler.

Fonksiyonel Tıp Sistematiği

Basitçe söylemek gerekirse alınan sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı yerlerde modern tıbbin doğru okunarak yorumlanması şeklinde düşünülebilir. Sizi laboratuvar analizleri ve hastalığınız öyküsü ve yaşam şeklinizle çok iyi bir süzgeçten geçirerek modern tıp yanında geleneksel tıbbın tecrübelerinden de yararlanarak tıpta genel kullanıma girmemiş bazı ürünler ve yöntemleri uygulayan hastayı baştan aşağı bir bütün olarak ele alarak sizi sonuca götüren sistematiktir. Modern tıpta sizi ordan oraya gönderir dururlar bu bizimle alakalı değildir sözünü duyarsınız. Oysa hastalık durumunda bir biri ile ilişki pek çok durum olduğundan bir bütün olarak ele alınmamışsınızdır.

Fonksiyonel Tıp Kişiye Özel Uygulanır

“Hastalık yoktur hasta vardır” Hipokrat’ın sözünü uygulayan bir tıp sistematiğidir. Modern tıp Hipokratı kabul etmiştir ancak hastalıkları isimlendirerek tüm hastaları aynı kefelere koyarak aynı alanda değerlendirmektedir. Modern tıbbın bütünsel olarak kişiyi değerlendirerek Kişiye özel yöntemler belirlenir ve uygulanır. İlk önce bireyin hastalık geçmişi en baştan en derin detaylarına kadar alınır, diğer hastalıkları incelenir, yaşam şekli ve beslenmesi gibi alışkanlıklar gözden geçirilir. Fonksiyonel tıp hastanın hormon, bağışıklık, enerji, detoks, gastrointestinal ve kardiyometabolik sistemini, barsaklarınızı (geçirgen bağırsak durumunuzu!!!) inceleyerek bütüne bakarken; kişinin zihinsel, ruhsal yapısıyla beraber yaşam şeklini de düzelterek şifa sağlanır. Kronik inflamatuvar hastalıklar dediğimiz kalp damar hastalıklarından kansere, haşimoto tiroiditinden romatolojik hastalıklara, multipl skelrozdan alerji ve astıma kadar birçok hastalığın alında yatan sebep büyük ölçüde kronik inflamasyondur.

 Fonksiyonel tıp bu kronik İnflamasyonu ortaya koyar ve çözümler bunu da bireye özel olarak uygular.

Geçirgen Bağırsak Sendromu

Fonksiyonel Tıpta Temel Kavramlardan Biriside Geçirgen Bağırsak Sendromudur
Bağırsak geçirgenliği( Leaky Gut )Fonksiyonel Tıp ve GAPS Beslenmede en temel ve en önemli kavramlardandır.

Fonksiyonel Tıp Nedir Peki ?

Modern tıbbin doğru okunmasıdır, bazı biyokimyasal, fizyolojik işlevlere göre tıbbin en güzel şekilde yorumlanarak modern tıbbın yakalayamadığı detaylara önem verilerek tedavinin sağlanmasıdır.

Fonksiyonel Tıp Nasıl Devreye Girer ?

Siz aneminiz, kabızlığınız, otoimmün hastalığınızla ile ilgili gezmedik hastane bırakmadığınızda Fonksiyonel Tıbbi duymuşsanız, burada devreye girer. Çünkü size verilen tedaviler dön dolaş aynı kapıya çıkan yöntemlerle alakalıdır.

Geçirgen Bağırsak Sendromuna dönecek olursak;
Bağırsağımız nasıl geçirgen hale gelir?
Bağışık sisteminden görevli lenfatik sistem dokularının %70-80 i bağırsaklardadır. Kronikleşmiş stres, paketli gıda , abu cuburlar, mide ilaçları, hormonal ilaçlar , antibiyotikler, sık ağrı kesici tüketimi, steroid tedavileri, aşırı alkol, bilinçsizce yapılan açlık diyetleri aşırı şeker tüketimi gibi etkenler bağırsağın yapısını bozarak bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Bundan aşağıdan-yukarı yani beyne kadar tüm vücut alarm (belli belirsiz baş ağrıları, fibromyalji, migren ağrıları, mide sorunları kabızlık, bazı cilt hastalıkları) vermeye başlar. Bu bir günde olan bir durum değildir sadece bu alarm verme aylardan yıllara kadar sürebilir. Bu sorunu çözmediğiniz ve alarmı kesecek tedbirleri almadığınız sürece bir birikme olacak ve bir gün sistem bir yerden patlak verecektir bu ne kadar geç olursa sonucunda ortaya çıkacak olan hastalığın ciddiyeti de o kadar kötü olabilir.
İşte bu noktada iyi bir Fonksiyonel Tıp ve GAPS beslenme desteğine, doğru zamanda kullanılacak probiyotiklere ve detoksa ihtiyacınız var demektir. Bu işlemleri süresi, sıralaması, zamanlaması yapılacak olan tahlilleriiz ve vucüdunuzun verdiği tepkilere göre belirli bir takvim planlamasına uygun olarak yapılması gereken kişiye özel planlanan bir takım tedbirler, beslenme düzenlenmesi ve uygulamalar silsilesidir. Fonksiyonel Tıp Hekimleri ve GAPS Danışmanlarınca yapılmalıdır. Zamanlamalardaki yanlışlıklar ciddi problemleri beraberinde getirebilir. Gelişigüzel probiyotik kullanılmamalıdır.

Tıbbin kurucuları ve hekimlerin piri bağırsakların önemini bazı sözlerle bize anlatmaya çalışmışlardır.

“Bütün hastalıklar bağırsakta başlar” Hipokrates
“Yiyecekler ilacınız, ilacınız yiyeceklerinizdir” Hipokrates

“Şifa hazımdadır, Kolayca hazmedeceğin kadar ye” İbn-i Sina
“Yiyecekler ilacınız, ilacınız yiyecekleriniz olsun” İbn-i Sina